قابض

برای «سلامت قلب» خودزغال اخته بخورید

برای سلامت قلب خود زغال اخته بخورید؛ خوردن آن در تابستان برای افراد «دموی» و «صفراوی» و نیز برای کاهش فشار خون، قند و چربی بالا، مفید است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار