قامات آموزشی

نگرانی مقامات فرانسوی از گسترش چالش "نهنگ آبی"

مقامات فرانسوی با گسترش چالشی موسوم به "نهنگ آبی" در این کشور که نوجوانان را به خودزنی و انجام کارهای خطرناک تشویق می‌کند، به والدین هشدار دادند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار