قصبه گناباد

بازدید از قنات قصبه تا اطلاع ثانوی ممکن نیست

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: طرح استحکام بخشی قنات قصبه با پیشرفت ۷۰ درصدی توسط مشاور طرح انجام شده است اما بازدید از قنات قصبه تا استحکام بخشی کامل آن ناممکن است.

قنات قصبه گناباد، شاهکار بشر در مدیریت منابع آب / قناتی با ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت

قنات قصبه گناباد از مهمترین قنات های کشور در پرونده زنجیره ای ثبت جهانی قنات های ایران در یونسکو است.  اکنون بیش از 40 هزار قنات در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل ناکارآمدی در مدیریت آب و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز خشک شده و رها مانده اند. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار