قطع صادرات نفت ایران

در صورت قطع صادرات نفت ایران، قیمت نفت چقدر افزایش پیدا می کند؟

در صورت توقف کامل صادرات نفت ایران، اگر عربستان نتواند خلا ایجاد شده در بازار را پر کند، قیمت هر بشکه نفت ۵۰ بشکه افزایش خواهد یافت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار