قوانین کارگری

اجحاف در حق کارگران مناطق‌آزاد/ افزایش مناطق آزاد به همه کارگران کشور آسیب می‌زند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه رسیدگی به وضع نامطلوب کارگران مناطق‌آزاد، ضروری‌تر از افزایش 8منطقه جدید است، گفت: افزایش مناطق‌آزاد به وضعیت همه کارگران ضرر می‌رساند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار