مابه التفاوت ارزی

کدام واردکننده‌ها از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شدند؟

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سه گروه قطعات، مواد اولیه مورد نیاز تولید و دارو و تجهیزات پزشکی از پرداخت ما به التفوت ارزی معاف شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار