مانور حوادث

مانور آتش‌نشانی در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش ایسکانیوز، به منظور ایجاد آمادگی بین مسئولان و کارکنان بیمارستان فرهیختگان در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و هماهنگی با پایگاه‌های آتش نشانی در مواقع اضطراری، مانور میدانی آتش نشانی در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

برگزاری مانور آتش‌نشانی در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

مانور میدانی آتش نشانی در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

مانور مقابله با حوادث طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای آمادگی در مقابل حوادث طبیعی، آتش سوزی و همچنین آشنایی پرسنل این واحد با چگونگی عملکرد در قبل، حین و بعد از وقوع بحران و تست تجهیزات و سیستم های اطفاء حریق موجود مانور مقابله با حوادث طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار