ماهنامه سرآمد

آخرین شماره ماهنامه «سرآمد» منتشر شد

شماره چهل و هفتم و آخرین شماره ماهنامه «سرآمد»، با نگاهی ویژه به ضرورت تربیت نیروی مورد نیاز اکوسیستم نوآوری کشور به چاپ رسید.

ماهنامه تخصصی در حوزه علمی، فناوری، نخبگان و سرآمدان؛

«سرآمد» سی‌وهفتم منتشر شد

سی و هفتمین شماره ماهنامه «سرآمد» که ویژه تیرماه 1396 منتشر شده است، به اهمیت بهره مندی از فرصت های موجود و پرهیز از افتادن در دام حاشیه، توجه ویژه دارد.

ویژه خردادماه 1396؛ 

ماهنامه «دانش‌بنیان» هجدهم منتشر شد

هجدهمین شماره ماهنامه آموزشی، علمی، خبری و تحلیلی «دانش بنیان» ویژه خردادماه 1396 به چاپ رسید.

ویژه اردیبهشت ماه 1396؛

ماهنامه «سرآمد» سی و پنجم منتشر شد

سی و پنجمین شماره ماهنامه علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» با نگاهی به راه های میانبر در افزایش تولید و رفع بیکاری، ویژه اردیبهشت ماه 1396 به چاپ رسیده است.

ماهنامه «دانش بنیان» شانزدهم منتشر شد

شانزدهمین شماره ماهنامه آموزشی، علمی، خبری و تحلیلی «دانش بنیان» ویژه فروردین ماه 1396 به چاپ رسید.

سی و سومین سرآمد منتشر شد

سی و سومین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی «سرآمد» ویژه اسفند 1395 منتشر شد.

با نگاه ویژه به رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان؛ پنجمین شماره ماهنامه دانش بنیان منتشر شد

ماهنامه «دانش بنیان» در پنجمین شماره خود، با گزارش هایی از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، نگاه ویژه ای به ارتباط اقتصاد مقاومت و اقتصاد دانش بنیان انداخته است.

با انتشار شماره ویژه بهمن ماه؛ «سرآمد» نمره بیست گرفت

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» بیستمین شماره دوره جدید خود را به بررسی وضعیت علم و فناوری در پسابرجام اختصاص داده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار