متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

رئیس هفدهمین همایش متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی مطرح کرد

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی با اشاره به اینکه بعد از سرماخوردگی پوسیدگی دندان دومین بیماری عفونی قرن و یکی شایع ترین بیماری عفونی در کشورهای جهان سوم به شمار می‌رود، گفت: رسانه‌ها در بالا بردن افزایش آگاهی مردم در پیشگیری و بهداشت دندان‌ها نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار