مجتبی علینقی

با حکم دکتر طهرانچی؛

سرپرست اداره کل امور‌مالی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست اداره کل امور مالی این دانشگاه را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار