مجموعه فرهنگی توریستی

مشاهیر و شعرای به نام آذربایجان در انتظار

مقبره الشعرای تبریز یکی از اماکن فرهنگی تبریز است که بیش از دو سال است در جهت توسعه، به حصار کشیده شده است؛حصاری که مشخص نیست آیا تا میزبانی تبریز در سال 2018 برداشته خواهد شد یا خیر.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار