مجوز سقط درمانی

صدور بیش از 2900 مجوز سقط جنین درمانی در چهار ماهه امسال

در چهار ماهه نخست سال جاری3 هزار و 986 متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 2 هزار و 978 نفر واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد.

مراجعه1933 نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی(جسمانی)به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در12 ماه سال 1397،یک هزارو933 نفرجهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده،که از این تعداد،1171مورد مجوز سقط درمانی رااز این اداره کل دریافت کرده اند.

مراجعه 718نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی به پزشکی قانونی

درچهارماه نخست سالجاری718 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده که از این تعداد مراجعه کننده،397مورد مجوز سقط درمانی رااز این اداره کل دریافت کردند.

مراجعه 545نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی در سه ماه اول سال

در3 ماه نخست امسال 545 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند و از این تعداد مراجعه کننده،294مورد مجوز سقط درمانی رااز این اداره کل دریافت کرده اند.

مراجعه 2071 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی

سال گذشته 2071 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی(جسمانی) به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار