مجید پریسایی

برپایی بازار روزها برای ساماندهی دستفروشان

دستفروشان که در معابر اصلی سطح منطقه دو اقدام به دستفروشی می‌کردند به روز بازارها در بخش‌های مختلف منطقه هدایت شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار