محمد الصفدی

رسانه‌های لبنانی: محمد الصفدی از تصدی نخست وزیری لبنان انصراف داد

رسانه‌های لبنان خبر دادند که محمد الصفدی از تصدی پست نخست وزیری لبنان انصراف داده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار