محمد رضا سروش

بحران عزل و نصب‌های برق‌آسا در سایپا

پیش از این برخی منابع خبری از نامه‌نگاری کارکنان سایپا با رییس جمهور برای تغییر مدیریت این شرکت خبر داده بودند و این موضوع می‌تواند تاثیرگذار در برکناری جهرودی و جایگزینی آن با سروش باشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار