محمدعبدالله خانی

انتصاب سعید مرادپور به سمت مدیر بازرسی دانشگاه های آزاداسلامی استان هرمزگان

طی حکمی از سوی رییس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی سعید مرادپور- رییس دبیرخانه هیات علمی واحد بندرعباس، به عنوان مدیر بازرسی استان هرمزگان منصوب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار