محکومیت مدیران مسئول

محکومیت مدیران مسئول رسانه

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از محکومیت مدیران مسئول رسانه در جلسه امروز خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار