مخازن نفت وگاز

تولید نرم افزار شبیه‌ساز مخازن با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نرم‌افزار شبیه‌ساز مخازن نفت و گاز با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در مقیاس صنعتی بومی‌سازی شد.

افزایش تولید منابع هیدروکربوری با استفاده از فرازآوری طبیعی با گاز

امروزه تولید نفت به دلیل کاهش ذخایر و فشار مخازن با چالش‌های بسیاری روبروست که نیاز به استفاده از روش‌های تکمیلی برداشت نفت را سبب شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار