مدیر مسول روزنامه اطلاعات

دعایی:

رسانه ای که کمتر از مخاطبین خود عذرخواهی کندموفق است

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تاکید کرد : رسانه ای که کمتر از مخاطبین خود عذرخواهی کند و نسبت به مطالبی که منتشر می کند کمتر تکذیبه اعلام کند را می توان رسانه ای موفقی نام برد

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار