مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد رامسر

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر منصوب شد

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر از سوی رئیس این واحد دانشگاهی منصوب شد. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار