مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشور

واریز عیدی بازنشستگان کشور، همزمان با حقوق بهمن ماه

مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار