مدیرعامل استقلل

مسئولیت قرارداد با مدیرعامل باشگاه است

هیئت مدیره استقلال توپ کارگزار را به زمین سعادتمند انداخت

قرارداد باشگاه استقلال با کارگزار جدید در حالی به تایید هیئت مدیره رسید که مسئولیت آن برعهده مدیرعامل باشگاه گذاشته شده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار