مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران

جانبازان و ایثار گران بخوانند/جزییات ارایه خدمات درمانی به ایثارگران

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: از نظر خدمات درمانی، هیچ جانباز یا ایثارگری وجود ندارد که نیازمند درمان تخصصی باشد که به آنها ارائه نشود، در واقع همه ایثارگران از خدمات درمانی مناسب برخوردارند.

جانبازان و ایثار گران بخوانند/مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: از نظر خدمات درمانی، هیچ جانباز یا ایثارگری وجود ندارد که نیازمند درمان تخصصی باشد که به آنها ارائه نشود، در واقع همه ایثارگران از خدمات درمانی مناسب برخوردارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار