مراکز کوثر

دستفروشان مترو ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارند

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران با بیان اینکه زنان دستفروش حاضر به کار در مراکز مهارت آموزی کوثر نیستند، گفت: دستفروشان مترو، ماهانه حدود ۳ میلیون تومان درآمد دارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار