مرکز خرید در حال ساخت رز مال

جزییات آتش سوزی مرکزدرحال ساخت غرب تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی جزییات آتش سوزی گسترده در مرکز خرید در حال ساختی در غرب پایتخت را تشریح کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار