مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت هاو ایام خاص

اسقرار تیم های عملیاتی بهداشت محیط در حرم مطهر و مسجد جمکران

مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت هاو ایام خاص گفت:15 تیم عملیاتی بهداشت محیط شامل کارشناسان و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی قم در اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران از دیروز برای نظارت بر بهداشت محیط مستقر شده اند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار