مسابقات برنامه‌نویسی

رقابت تیم‌های برنامه نویسی از آبان ماه

هفدهمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی ACM-ICPC از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز 12 آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.

مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ ایران از 14 مهرآغاز می شود

سومین دوره‌ مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ با هدف افزایش دانش و مهارت برنامه‌نویسی و کاربردی کردن این مهارت در صنعت فناوری اطلاعات کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

آغاز ثبت‌نام دومین دوره‌ مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ

دومین دوره‌ مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ با تمرکز بر سه هدف اصلی یادگیری، تمرین و رقابت در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار