مسدود کردن صفحات بسیج دانشجویی

توسط شبکه اجتماعی اینستاگرام؛

صفحه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف مسدود شد

شبکه اجتماعی اینستاگرام، صفحه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف را در اقدامی عجیب از دسترس خارج کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار