مسعود ایمانزاده

عضو هیأت علمی واحد اردبیل از رساله‌ پسادکتری خود دفاع کرد

مسعود ایمانزاده بعنوان نخستین استاد تربیت بدنی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد استان اردبیل از رساله‌ی پسادکتری خود با درجه عالی دفاع کرد.

عضویت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل در کمیته علمی کنفرانس ترکیه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به عضویت کمیته علمی و داوری دهمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی ترکیه در آمد

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار