مصرف زیاد آنتی بیوتیک

بدون تجویز دکتر آنتی بیوتیک نخورید /عوارض مصرف بلندمدت آنتی بیوتیک ها در سرطان روده

طبق نتایج یک مطالعه بزرگ، مصرف آنتی بیوتیک ها در یک بازه زمانی طولانی در اوایل تا اواسط بزرگسالی ممکن است موجب افزایش ریسک برز علائم پیش سرطانی در روده شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار