مصلای دانشگاه تهران

در نشریات دانشجویی چه می گذرد؟/بستری برای تمرین دموکراسی

طی سالیان اخیر مسیر همیشگی منتهی به مصلای دانشگاه تهران برای نماز جمعه طی شده است. اما اوایل اسفند ماه سال 94 در این مسیر جوانان و دانشجویان این مسیر را برای شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی طی کردند. جایی که بیش از 2300 اثر در بخش نشریات، 11700 اثر در بخش آثار مکتوب از قبیل مقالات، عکس، صفحه آرایی و 531 اثر هم در بخش ویژه حضور داشتند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار