معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان

متخصصان بین‌المللی از چهار سایت مقابله با گرد و غبار ایران بازدید می کنند

اجلاس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار هفته آینده برگزار می‌شود. به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها یکی از برنامه‌های این کنفرانس جهانی بازدید از سایت‌های مقابله با گرد و غبار ایران است که با مسئولیت سازمان جنگل‌ها در روز دوم کنفرانس انجام می‌شود.

معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها در گفت و گو با ایسکانیوز:

60 درصد زمین های کشور در معرض تهدید تخریب و بیابانی شدن است

معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری کشور گفت:در حال حاضر بر اساس تعریف شاخص های کنوانسیون جهانی مقابله با بیابان حدود 100 میلیون هکتار یا 60 درصد کشور ما در معرض تهدید تخریب و بیابانی شدن است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار