معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش

منبع اصلی تعلیم و تربیت باید قرآن باشد

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش گفت: تدوین کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بدون تعامل با حوزه ابتدایی و ارائه محتوای آموزشی برای دانشجومعلمان ابتدایی بدون دخالت این حوزه از جمله چالش‌های این معاونت است.

مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها ساماندهی می‌شوند

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش از توافق با بهزیستی برای ساماندهی مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها خبرداد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار