معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد

سهم ۲.۵ درصدی بنزین در سبد خانوار/درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت از محل صادرات بنزین

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، سهم بنزین در سبد خانوار را بطور متوسط 2.5 درصد عنوان کرد و گفت:​ این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط ۲.۵ درصد اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد: سیاست دولت حمایت از تولید است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، گفت: سیاست های دولت در چارچوب حمایت از تولید است.

معاون وزیر اقتصاد: بهبود 34 پله ای رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی، با بیان اینکه رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در ابتدای کار دولت یازدهم در میان 189 کشور، 152 بود، گفت: این رقم پس از دو سال با 34 پله صعود به رتبه یکصدو هجدهم ارتقا یافت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار