معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی

تحصیل حدود 130 هزاردانش آموز معلول در کشور/سونامی بازنشستگی معلمان آموزش و پرورش استثنایی ازسال آینده

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سونامی بازنشستگی نیروهای این سازمان از سال آینده خبر داد.

کمبود تجهیزات تخصصی برای دانش آموزان استثنایی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، کمبود تجهیزات تخصصی به ویژه تجهیزات توانبخشی را از جمله مشکلات دانش آموزان در مدارس استثنایی خواند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار