معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین

چاه‌های غیرمجاز با تدبیر ساماندهی می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در خصوص اجرای احکام مربوط به چاه‌های غیرمجاز نباید کوتاهی شود، ولی اجرای قانون و ساماندهی در این بخش باید توأم با تدبیر باشد.

کمپ ترک اعتیاد معتادان بی بضاعت راه اندازی می شود

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مواد مخدر به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در بسیاری از جرائم نقش دارد به طوری که عامل وقوع ۵۰ تا ۶۰ درصد جرائم، مواد مخدر است.

جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها با جدیت ادامه دارد

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: حفظ و صیانت از اموال توقیفی متهمان اعم از مواد مخدر و سایر متهمان ضروری است و در این میان باید دقت نظر وجود داشته باشد.   

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار