معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

برگزاری اختتامیه دومین دوره طرح ملی «دانشجو معلم قرآن کریم» به میزبانی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت:جهاددانشگاهی یک نهاد فرهنگی با رسالت فرهنگی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار