معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی

اختصاص 300 تاکسی برای نمایشگاه کتاب

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی از اختصاص 300 تاکسی برای نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: تعداد تاکسی های مستقر در این خط به صورت شناور است.

فعالیت تاکسی‌تپسی غیرقانونی است

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از فعالیت غیرقانونی یک شرکت در پوشش تاکسی‌تلفنی خبر داد.

تاکسی های تهران در خطوط پر مسافرشیفت بندی می شوند/ دلایل کمبود تاکسی در برخی از خطوط

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی گفت: تاکسی های خطی که در مسیرهای پر مسافر اقدام به جا به جایی شهروندان می کنند شیفت بندی شده و قادر نیستند در تمام روز در خط خود حضور پیدا کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار