مقاومت های میکروبی

نگرانی ها از افزایش عفونت های بیمارستانی و مقاومت میکروبی

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران از روند روبه رشد عفونت های بیمارستانی خبر داد و گفت: یافته های جدید آزمایشگاه های تحقیقاتی ما نشان می دهد که افزایش مقاومت میکروبی وعفونت های بیمارستانی کشور به حد نگران کننده رسیده است.

ایرانی ها ۵ برابر اروپاییان آنتی بیوتیک مصرف می کنند

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نسبت به روند رو به رشد مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در کشور هشدار داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار