مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو

حضور دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بوشهر

دبیرشورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی ازامکانات ورزشی واحد بوشهر بازدید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار