مهدی فرمانیان

دشمن در تلاش برای جداسازی جبهه مقاومت اهل سنت از تشیع است

معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: باید مراقب باشمی چرا که دشمن در تلاش برای جداسازی جبهه مقاومت اهل سنت از تشیع است.

رئیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب قم در واحد بندرعباس عنوان کرد

شناخت افراط‌گرایی، جریان شناسی تکفیر در جهان اسلام و گروه تکفیری داعش رمز رسیدن به وحدت است

رئیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب استان قم در نشست هفته وحدت در واحد بندرعباس، به بیان مبانی افراط‌گرایی، و شناخت جریان شناسی تکفیر در جهان اسلام و گروه تکفیری داعش پرداخت و گفت شناخت و معدوم کردن این جریانات توسط مسلمانان رمز رسیدن به وحدت و همگرایی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار