مهناز طالبی

کارگاه شکوه کاشی کاری در تزئینات معماری ایرانی در دوره اسلامی در دانشگاه آزاد اردبیل برگزار شد

به همت انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، کارگاه شکوه کاشی کاری در تزئینات معماری ایرانی در دوره اسلامی برگزار شد.

اخبار پر بازدید