مهندس حسین عبدالعزیزی

فرآورده‌های خوراکی و غذایی قاچاق مهم‌ترین تهدید سلامت جامعه هستند

کارشناس بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه می بایست با تبلیغات هوشمندانه بر زشتی پدیده شوم قاچاق تاکید کرد، گفت: تدوین سیاست های فرهنگی و تبلیغات هوشمندانه توسط متولیان امر در مبارزه با قاچاق ضروری است.

کارشناس بهداشت مواد غذایی هشدار داد:

مسمومیت‌های غذایی جدی گرفته شود

 کارشناس بهداشت مواد غذایی هشدار داد:برخی از مسمومیت‌های غذایی کشنده است، شهروندان مسمومیت‌های غذایی را جدی بگیرند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار