مورفوژن

آیا مار می تواند پا داشته باشد؟

آیا مار می تواند پا داشته باشد؟ در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ این سوالات ممکن است شگفت انگیز به نظر برسند اما با پیشرفت در زمینه زیست شناسی درک بیشتری در مورد چگونگی و سازماندهی ارگان های بدن به دست آمده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار