مژگان فروتن

با رعایت نکات بهداشتی و تغذیه ای می توان از بروز سرطان پیشگیری کرد

ژنتیک، عوامل محیطی و ضایعات پیش سرطانی از عوامل دخیل در ایجاد هر بیماری از جمله سرطان است که می توان با رعایت نکات بهداشتی و تغذیه ای از بروز سرطان پیشگیری کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار