میزگردی برای کودکان کار

شرایط کودکان کار در ایران بحرانی است/آسیب‌های اجتماعی؛ نان‌دانی حوزه‌های متولی

واقعیت این است که ١٦٨‌میلیون کودک در جهان کار می‌کنند، انگار هم چاره‌ای ندارند...؛ یعنی بچه‌هایی که در عنفوان کودکی بزرگ می‌شوند و زندگی‌شان رنگ کارگری می‌گیرد. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار