میکروسکوپ الکترونیکی

ذوب شدن طلا در دمای اتاق

دانشمندان توانستند با استفاده از یک میدان الکترونی، طلا را در دمای اتاق ذوب کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار