نادره ترکمانی

موافقت شورای ساخت با چهار فیلم نامه

  شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه در جلسه 26 آذر موافقت کرد. 

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 4عنوان موافقت کرد

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 4عنوان موافقت کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار