نامطلوب بودن وضعیت آسیب‌های اجتماعی

کمبود مشاور و مربی بهداشت در مدارس

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به کمبود مشاور و مربی بهداشت در مدارس، گفت: جای اقدامات پیشگیرانه برای کودکان و نوجوانان خالی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار