نظام انبارداری

مدیرعامل بورس کالا مطرح کرد؛

قبض انبار، ابزاری شرعی برای تامین مالی

راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب، مزایای بسیاری از جمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار